Budsjett og økonomiplaner

Her kan du navigere deg gjennom budsjett og økonomiplaner

Budsjett og økonomiplan omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Det første året i budsjett og økonomiplanen legger rammene for årsbudsjett, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår.