Ønsker givere til velkomstpakke til tilflyttere

Prosjektleder Ingrid Mathisen håper på mange bidragsytere, når det nå skal utvikles en velkomstpakke til norske tilflyttere. - Dette er et tiltak for at tilflyttere skal kjenne seg ivaretatt når de flytter hit.  

Invitasjon til folkemøte for nye Helma hotell, Mo i Rana

Rana kommune og Helma Hotelleiendom AS inviterer med dette til folkemøte om forslag til detaljregulering for nye Helma hotell. Møtet vil bli avholdt den 5. mars kl. 18:00-20:00 i kommunestyresalen på rådhuset. 

Bli lærling i Rana kommune!

Rana kommune har ledig lærlingeplasser innenfor flere fagområder.

Fosterhjem Helgeland inviterer til digitale informasjonsmøter

Fosterhjem Helgeland inviterer til et uforpliktende digitalt informasjonsmøte for dere som vil vite mer om det å åpne hjemmet sitt for andre.  

Solid resultat på tross av utbetaling av 450 millioner til Avinor

Regnskapet for Rana kommune for 2023 viser at det meste har gått som planlagt og budsjettert. Ureviderte regnskapstall viser et samlet mindreforbruk i drifta som bidrar til at penger kan settes på fond til framtidige investeringer. Utbetaling av tilskudd til Avinor på 450 millioner kroner for byggingen av den nye flyplassen medfører likevel at netto driftsresultatet blir negativt.

Skal fastsette sørsamisk parallellnavn for Helgeland

Domstoladministrasjonen ønsker å navnsette Helgeland tingrett og Helgeland jordskifterett på sørsamisk.

Bor det en lærer i deg? Bli med på en inspirerende kveld!

Sterke og inspirerende aktører slår seg nå sammen for å få flere til å velge et av mange lærerutdanningstilbud ved Nord universitet: Bli med på en inspirerende kveld sammen med Nord universitet, Rana kommune, Bodø/Glimt og Kvarøy Fiskeopprett. 

Søk driftstilskudd til lag og foreninger innenfor kultur

Søk innen 15. mars. 

Rana har fått offisielt samisk navn

På samisk heter Rana kommune nå Raanen tjïelte. 

Revisjon av Kommuneplan 2017-2027, samfunnsdel med arealstrategier

Den politiske lederrollen handler i stor grad om å sette retning for kommune- og samfunnsutviklingen, prioritere utfordringer og velge løsninger gjennom planlegging.