Tilgjengelighetserklæring

God kommunikasjon, klart språk og universell utforming er viktige grunnsteiner i Rana kommunes arbeid i digitale kanaler. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. 

Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Denne erklæringen skal si noe om hvilke krav til universell utforming av nettsiden som følges, hvilke som eventuelt ikke er fulgt, og hvorfor.

Universell utforming på nett vil si at alle i befolkningen, uansett funksjonsevne, skal kunne tilegne seg innhold som ligger på offentlige nettsider.

Rana kommune er ansvarlig for denne tjenesteportalen, og vi ønsker at alle skal oppleve at nettsiden er brukervennlig. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Krav og retningslinjer

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Oversikt over gjeldende krav og regelverk for universell utforming av nettsider - uutilsynet.no

Test og vurdering av nettstedet

Rana kommune fikk hjelp av ACOS til å teste og vurdere vår tjenesteportal.
En god del av de manglene som ble funnet i testen, er allerede rettet opp, mens andre mangler jobbes det videre med.
Statusrapport universell utforming på tjenesteportal Rana kommune november 2022 (PDF, 13 MB)

Kjente begrensninger og mangler

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på rana.kommune.no skal være tilgjengelig, vet vi at det er noen mangler, som for eksempel:

  • Word- og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og fanger opp feil når vi oppdaterer innhold. 
  • Rana kommune streamer politiske møter som ikke er tekstet. Disse blir liggende i et videoarkiv i etterkant av møtet. Per i dag finnes det ikke et godt verktøy for å gjøre teksting automatisk, og teksting manuelt er for tidkrevende. Vi har derimot både saksliste og møtereferat liggende i tilknytning til hvert møte som ligger i videoarkivet.
  • Tredjepartsløsninger som rana.kommune.no bruker, kan ha mangler med hensyn til tilgjengelighet. Alle tredjepartsløsninger skal ha tilgjengelighetserklæringer som beskriver status for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetserklæring - tjenesteportal Rana kommune

Tilgjengelighetserklæring - Kommune-Kari

Tilgjengelighetserklæring Interact skjema

Arealplaner.no

KommuneTV

Dette jobber vi med

  • Vi jobber kontinuerlig med å rette opp WCAG-fei
  • Legge til ALT-TEXT og bildetekst under bildet på alle bilder, også bilder med tekst, på nettsiden .
  • Riktig bruk av overskrifter, på innhold og i tabeller

Gi oss tilbakemelding

Opplever du som bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! 

Hvordan kan du gi tilbakemelding?

Det er flere måter du kan gi tilbakemelding på:

  • Fant du det du lette etter nederst på nettsidene (tommel opp eller tommel ned).
  • Send e-post til postmottak@rana.kommune.no
  • Ring Rana kommunes sentralbord på telefon 75 14 50 00.
  • Kontaktskjema nederst på denne siden her.

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.