Feiing

Feietjenesten kan ikke komme inn i boligen din

For å unngå å bidra til spredning av Corona, kan ikke brannforebyggerne komme inn i boligen din. Dette betyr blant annet:

  • Vi utfører for tiden ikke tilsyn med fyringsanlegg eller andre befaringer innvendig i boenheter.
  • Vi tilbyr ikke sotuttak etter feiing når sotluken er plassert inne i boligen. Det er mulig å avtale sotuttak på et senere tidspunkt.

Feiing er en lovbestemt tjeneste. Alle piper som har påmontert ovn eller annen varmeproduserende enhet beregnet for oppvarming, skal feies etter behov.

Ved feiing kontrolleres pipa fra toppen og ellers der brannforebyggeren kommer til under feiingen. Dette er en del av tjenesten tilsyn med fyringsanlegg.