Klargjøring før feiing

Når det skal være feiing er det noen enkle ting du må forberede. For eksempel må du huske å stenge alle trekkventiler på ovnen(e). Hvis du ikke stenger trekkventilene på ovnen, kan det komme inn sot under feiingen.

Brannforebyggeren reiser gjerne stigen, men ikke uoppfordret. Dette er fordi vi ønsker å forsikre oss om at det faktisk er gjort klart for feiing før arbeidet settes i gang.

Før feiing må dette være i orden:

  • Alle luker og trekkventiler på ovnen(e) må være stengt. Sjekk også at sotluka er lukket.
    • Gamle ovner (spesielt ovner med kokeplate/ringer) og åpne peiser bør dekkes til før feiing. Det samme gjelder nyere ovner hvis man har mistanke om lekkasjer eller dårlige pakninger, og hvis det kan være utettheter der røykrør er ført inn i pipa.
  • Det må ikke være fyr i ovner eller fyrkjeler ved feiing.
  • Når feiing foregår fra tak, må stiger og eventuell gangbro og feieplatform være på plass og i orden. Gi beskjed på forhånd hvis du ønsker at feieren skal reise stige.
  • Dersom brannforebyggeren må ferdes inne i boenheten må noen være til stede.
  • Når feiing foregår fra loft, må det være låst opp og ryddet rundt feieluke. Husk å ta ned klær eller lignende fra eventuell klessnor. Husk også å låse opp der sotuttak foregår i fellesareal i kjeller.
  • Husk å melde fra til eventuelle leieboere.

Vi reiser gjerne stigen, men ikke uoppfordret.

Grunnen til at brannforebyggeren ikke reiser stigen uoppfordret, er for å unngå nedsoting dersom det ikke er gjort klart for feiing. Reist stige tas som et signal om at det er gjort klart for feiing. Ta kontakt på forhånd dersom du ønsker hjelp med å reise stigen. Stigen må være framlagt / lett tilgjengelig.

Dersom brannforebyggeren skal reise og/eller ta ned stige, må det ikke være personer eller gjenstander som kan ta skade innenfor stigens fallradius. Dette er spesielt aktuelt for bygg med mer enn en etasje.