Boligtilsyn

Feietjenesten kan ikke komme inn i boligen din

For å unngå å bidra til spredning av Corona, kan ikke brannforebyggerne komme inn i boligen din. Dette betyr blant annet:

  • Vi utfører for tiden ikke tilsyn med fyringsanlegg eller andre befaringer innvendig i boenheter.
  • Vi tilbyr ikke sotuttak etter feiing når sotluken er plassert inne i boligen. Det er mulig å avtale sotuttak på et senere tidspunkt.

Tilsyn med fyringsanlegg er en kontroll av om fyringsanlegg er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann eller annen skade.

I tillegg til ovn og pipe, vil brannforebyggeren se på røykvarslere, slokkemidler og annet brannvern i det omfang som måtte passe.

Råd og veiledning om fyring og brannvern i bolig er en viktig del av tilsynet.