Boligtilsyn

Tilsyn med fyringsanlegg er en kontroll av om fyringsanlegg er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann eller annen skade.

I tillegg til ovn og pipe, vil brannforebyggeren se på røykvarslere, slokkemidler og annet brannvern i det omfang som måtte passe.

Råd og veiledning om fyring og brannvern i bolig er en viktig del av tilsynet.