Din kontaktinformasjon må være riktig

For at du skal motta varsel om feiing og tilsyn eller andre utsendinger fra feietjenesten, er det viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert og riktig.

Kontroller dine opplysninger

Feietjenesten fører ingen egne telefonlister eller andre kontaktregistre. Slik informasjon hentes automatisk fra sentrale registre. For eksempel:

  • Kontakt og reservasjonsregisteret
  • Folkeregisteret
  • Matrikkel og grunnbok

For at varsel om feiing og tilsyn eller andre utsendinger skal nå fram, er det viktig at riktig informasjon er registrert i disse registrene. Du kan kontrollere og eventuelt endre dine opplysninger på:

Alternativ mottaker av henvendelser fra feietjenesten

Feietjenesten forholder seg vanligvis til tinglyst hjemmelshaver (eier) av eiendom. Hvis man ønsker at andre enn eier skal motta varsel om feiing og tilsyn eller andre utsendinger fra feietjenesten, kan dette legges til manuelt i feietjenestens fagsystem.

Vi anbefaler at henvendelser om alternativ kontaktperson gjøres pr. telefon, da vi må gjøre oppslag på person nr. ved registreringen. 

Kontakt feierinspektøren på tlf. 75 14 58 05

Du må også gi beskjed dersom behovet for alternativ kontaktperson opphører, eller du selv ikke lenger ønsker å stå oppført som alternativ kontaktperson for en eiendom.