Takstige og adkomst på tak

Det må være sikker adkomst opp til skorsteinen. Adkomsten må være slik utformet, at sikkerheten er tilfredsstillende under alle forhold, også vinterstid når det er snø eller is på taket.

Takstiger og annet taksikringsmateriell må være typegodkjent. Dette betyr blant annet at stigen må være festet til bærende konstruksjon i taket.

 

 

Takstige - Klikk for stort bildeTakstige Bjørn Kvitnes