Utbedre skader eller feil på fyringsanlegg

Denne artikkelen viser eksempler på hva som kan gjøres for å fikse skader, feil og mangler på fyringsanlegg.

Det er viktig å presisere at feietjenesten ikke kan bestemme spesifikk metode for utbedring av feil og mangler ved fyringsanlegg.

Det det følgende er eksempler på metoder for utbedring. Det kan finnes andre metoder som er like bra eller bedre. Ta kontakt med et kvalifisert foretak dersom du ønsker konkrete og forpliktende forslag til løsninger.

Feietjenesten tar gjerne imot tilbakemeldinger eller ønsker om andre problemstillinger som kan tas med i denne listen. 

Noen tiltak er søknadspliktige

Ny pipe, å rive pipe og større endringer på pipe er eksempler på søknadspliktige tiltak.

Du kan lese mer om dette på Direktoratet for byggkvalitet sin side om arbeid på pipe i eksisterende bygg.

Henvisninger

Relatert

Råd og regler om ildsteder Råd og regler om piper