Råd og regler for piper

En riktig utført skorstein er trygg og skal kunne stå imot en sotbrann, uten at dette fører til brann i bygningen.

Feil ved oppstilling av pipe er den feilen feietjenesten oftest finner ved sine tilsyn. Ofte oppstår slike feil under oppussing og ombygging, der man flytter vegger eller gjør andre endringer i forbindelse med pipa.

Pipetyper

Det finnes flere ulike pipetyper. Vi kan dele piper inn i tre hovedtyper:

  • Teglpiper - Disse var nesten enerådende fram til slutten på -60 tallet. Betongpiper har de samme oppstillingsvilkårene som teglpiper.
  • Elementpiper - Fra -70 tallet og fram til relativt nylig har dette vært den vanligste pipetypen. Det finnes flere ulike elementpiper og disse kan ha nokså ulike oppstillingsvilkår.
  • Stålpiper - Stålpiper har vært dominerende i nye bygg de siste årene.

Det er ganske ulike regler for oppstilling og utførelse mellom de ulike pipetypene.

Oppstillingsregler

Bestemmelser for oppstilling av elementpiper og stålpiper finnes i monteringsveiledningen.

For eldre skorsteiner av tegl og betong gjelder generelle regler.

Henvisninger

Relatert

Råd og regler om ildsteder Tilsyn med fyringsanlegg