Om boligtilsyn (tilsyn med fyringsanlegg)

De fleste branner i forbindelse med fyringsanlegg skyldes feil bruk eller skader og feil på fyringsanlegg. Derfor ønsker myndighetene å bruke en del av feietjenestens ressurser på tilsyn med fyringsanlegg.

​I tillegg til kontroll av fyringsanlegget gir brannforebyggeren informasjon om fyring og brannvern. Tilsynet er en god anledning til å snakke med en brannforebygger om fyring og brannvern i boligen.

Om boligtilsyn

​Ansvar

Eieren har ansvaret for at fyringsanlegget er i orden. Brukeren har ansvaret for at fyringsanlegget brukes på en sikker måte.

"Det er du som eier som skal finne og reparere feilene, ikke brannforebyggeren ved sin stikkprøvekontroll"

Tilsyn er ikke en kontroll som tar for seg alle tenkelige forhold ved fyringsanlegget og brannsikkerheten. 

Tilsynet er en lovpålagt hjelp til huseiers egen internkontroll. 

Dersom du ønsker en mer omfattende kontroll av brannvern og fyringsanlegg hos deg, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg av bolig, tilbyr feietjenesten også slik befaring.

Feietjenesten fører journal

Feietjenesten fører journal og fortegnelse over fyringsanlegg i kommunen. 

Utdrag fra feietjenestens journal for din eiendom er tilgjengelig via Min side, Mine fyringsanlegg – feiing og tilsyn (krever pålogging med MinId).

Ved tilsyn vil data om fyringsanlegg bli registrert og feietjenestens journal blir oppdatert. 

Relatert

Saksbehandling etter tilsyn

Råd og regler om fyringsanlegg