Råd og regler om ildsteder

Det stilles ingen formelle krav til den som skal montere et ildsted. Vi anbefaler allikevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet. 

For plassering og montering av nye ildsteder er det monteringsanvisningen som gjelder, også hvis denne fraviker fra de generelle ildstedsreglene. 

Valg av nytt ildsted

Feietjenesten kan gi generelle råd om størrelse på ildsted, type ildsted, plassering og lignende. Feietjenesten kan derimot ikke gi råd om hvilket ildsted / produkt du bør velge.

Vi anbefaler at du benytter en forhandler med fagkompetanse på pipe og ildsted når kjøper ny ovn og får råd og veiledning om valg av produkt der.

Når du har installert et nytt ildsted, må dette meldes til feietjenesten.

Melding om nytt ildsted

Ildstedsreglene

Monterer du et nytt ildsted finner du det du behøver å vite i monteringsveiledningen. I andre tilfeller bør du kjenne til ildstedsreglene.

Henvisninger

Relatert

Råd og regler for pipe   Råd og regler for brannmur    

Tilsyn med fyringsanlegg