Barnehage

Her finner du hvordan du søker barnehageplass, informasjon om barnehagene og hvordan det er å ha barn i barnehage i Rana. 

Barnehagesjef i Rana kommune er Anita Vonstad

 

Ny foresattportal for å søke/endre eller si opp barnehageplass i Rana kommune

Fra januar 2023 vil søknadsportalen for barnehagene innlemmes i vår nye tjeneste - Flyt Foresattportal. I den nye portalen vil foresatte få tilgang på alle sine barn - på tvers av skole og barnehage, dersom kommunen har både Flyt Skole og Flyt Barnehage. 
Foresatte vil som i dag nå portalen via kommunens lenker, samt fra Min Barnehage og Min Skole.

Overgangen til ny foresattportal vil være sømløs og foregå tidlig i januar 2023. 

Vår nye foresatteportal er utformet med tanke på tilgjengelighetskravene som trer i kraft den 1. februar 2023 og er klar for kommende krav i EUs tilgjengelighetsdirektiv (2024).

Tilgjengelighet er viktig fordi det sikrer at alle foresatte, uansett funksjonsevne, kan få tilgang til og bruke portalen på en effektiv og meningsfull måte. Dette inkluderer foresatte med syn-, hørsel-, bevegelses- og kognitive funksjonsnedsettelser, samt de som bruker teknologi som skjermlesere, tastaturer og andre tilpasninger.

En foresattportal som ikke er tilgjengelig kan skape store hindringer for mange foresatte, noe som kan føre til at de ikke kan få tilgang til informasjon og tjenester på lik linje med andre. Dette kan også ha negative konsekvenser for skolen eller barnehagen, da foresatte kan føle seg utestengt eller ekskludert fra viktig informasjon og kommunikasjon.

Visma tar tilgjengelighet på alvor og inkluderer dette i utviklingsprosessen for våre tjenester. Dette gjør vi blant annet ved å følge retningslinjer og standarder for tilgjengelighet, samt å teste tjenestene med ulike tilpasninger og verktøy for å sikre at den fungerer for alle foresatte.