Barnehage

Barnehagesjef i Rana kommune er Anita Vonstad.

Leder for barnehagemyndigheten i Rana kommune er Mona Bjørkmo.