Vedtekter for barnehagene i Rana

Barnehagedriften utføres i henhold til regelverk, lov, forskrifter, politiske føringer og vedtak.

Vedtekter for kommunale barnehager vedtas av kommunestyret i Rana. 

Vedtekter for private barnehager vedtas av barnehagens styre.