Barnehager i Rana

Rana kommune har ni kommunale og fjorten private barnehager.

Samlet informasjon om kommunens beredskap inkludert utdeling av jodtabletter ved en atomulykke.

 

Kart