Barn som trenger ekstra oppfølging og/eller tilrettelegging.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

  • barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp
  • barn som har tegnspråk som førstespråk
  • barn som har nedsatt funksjonsevne

Det gjøres en vurdering av hvilken hjelp det enkelte barn trenger.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kommunens sentralbord på 75 14 50 00 eller send en epost til postmottak@rana.kommune.no (vi anbefaler det det ikke oppgis sensitive opplysninger i epost)