Barn som trenger ekstra oppfølging og/eller tilrettelegging.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage eller ikke. 

Barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til individuell tilrettelegging av sitt barnehagetilbud slik at de får et likeverdig tilbud som andre barn. 

Det gjøres en individuell vurdering av hvilken hjelp det enkelte barn trenger.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kommunens sentralbord på 75 14 50 00 eller send en epost til postmottak@rana.kommune.no (vi anbefaler det det ikke oppgis sensitive opplysninger i epost)