Søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

Hvis du har flere enn to barn i barnehage i Rana kan du få søskenmoderasjon. Moderasjonen omfatter søsken som er folkeregisterregistrert på samme adresse og bor sammen med mor eller far. 

Moderasjonen trekkes fra automatisk. Det betales for 11 måneder per år hvor juli måned er betalingsfri. Det gis 30% moderasjon for barn nummer to. Fra 01. august 2023 vil plassen for barn nummer tre bli betalingsfri. 

Husholdninger med lav inntekt har i tillegg krav på redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid i barnehagen.  

Du kan lese mer om moderasjonsordninger i barnehagen på Utdanningsdirketoratets sider.

Her kan du søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen