Priser og typer barnehageplass

Søskenmoderasjon

Hvis du har flere enn to barn i samme barnehage kan du få søskenmoderasjon. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Det gis også søskenmoderasjon i tilfeller der søsken går i forskjellige barnehager i kommunen, både kommunale og private barnehager. 

Det betales for 11 måneder per år hvor juli måned er betalingsfri. Det gis 30% moderasjon for barn nummer to. Ved flere enn to barn i barnehage gis 50% moderasjon fra barn nummer tre. 

Priser og plasstyper

Fra 01. august 2022 er prisen satt til 3 050 kroner (33 550 kroner per år). Betaling for kost kommer i tillegg. Sats for en deltidsplass skal settes lavere enn for en heltidsplass. 

Hva koster det for de ulike barnehageplassene?

Hva koster det for de ulike barnehageplassene?
Oppholdstid per uke Det koster for 1 barn per måned 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2 per måned 50% søskenmoderasjon for barn nummer 3 og flere per måned Pris for mat per måned
5 dager per uke 3050 2135 1525 400
4 dager per uke 2932 2052 1466 384
3 dager per uke 2322 1625 1161 304
2 dager per uke 1864 1305 932 246
1 dag per uke 1407 985 704 185

Stortinget vedtar hvert år hvor mye en hel barnehageplass maksimalt kan koste. Etter at det er gjort bestemmer kommunen hvilken pris de skal ta for en kommunal barnehageplass. Dette skjer i desember hvert år. Før prisene endres sendes det ut varsel til alle med barnehageplass i Rana. Private barnehager følger som hovedregel kommunale satser.