Priser og typer barnehageplass

Priser og plasstyper

Fra 01. januar 2023 er prisen satt til 3 000 kroner (33 000 kroner per år). Betaling for kost kommer i tillegg. Sats for en deltidsplass skal settes lavere enn for en heltidsplass. 

Hva koster det for de ulike barnehageplassene?

Hva koster det for de ulike barnehageplassene?
Oppholdstid per uke Det koster for 1 barn per måned 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2 per måned 100% søskenmoderasjon for barn nummer 3 og flere fra 01. august 2023 Pris for mat per måned
5 dager per uke 3000 2100 0 415
4 dager per uke 2884 2019 0 399
3 dager per uke 2284 1599 0 316
2 dager per uke 1834 1284 0 255
1 dag per uke 1384 969 0 191

Stortinget vedtar årlig makspris for en hel barnehageplass. Etter det vedtar kommunen hvilken pris de skal ta for en kommunal barnehageplass. Dette skjer i desember hvert år. Før prisene endres sendes det ut varsel til alle med barnehageplass i Rana. Private barnehager følger som hovedregel kommunale satser.