Priser og typer barnehageplass

Hvert år bestemmer Stortinget maksprisen for en hel barnehageplass. Fra 1. januar 2024 er denne prisen satt til 3 000 kroner, som tilsvarer 33 000 kroner per år. Fra 1. august 2024 reduseres prisen til 2 000 kroner. Pris for mat kommer utenom. 

I kommunale barnehager i Rana kommune bestemmes kostnaden av kommunestyret. Før prisendringer trer i kraft, blir det sendt ut varsler til alle som har barnehageplass i kommunen. Private barnehager følger som hovedregel de samme satsene som kommunale barnehager.

Hva koster det for de ulike barnehageplassene?

Hva koster det for de ulike barnehageplassene?
Oppholdstid per uke Det koster for 1 barn per måned 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2 per måned 100% søskenmoderasjon for barn nummer 3 og flere fra 01. august 2023 Pris for mat per måned
5 dager per uke 3000 2100 0 432
4 dager per uke 2884 2019 0 416
3 dager per uke 2284 1599 0 329
2 dager per uke 1834 1284 0 266
1 dag per uke 1384 969 0 200

 

Den som har søkt vil få faktura for plassen. Hvis dere ønsker å endre på hvem som betaler eller dele fakturaen kan dere sende oss dette skjemaet. (PDF, 342 kB)