Priser og typer barnehageplass

Søskenmoderasjon

Hvis du har flere enn to barn i samme barnehage kan du få søskenmoderasjon. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Det gis også søskenmoderasjon i tilfeller der søsken går i forskjellige barnehager i kommunen, både kommunale og private barnehager. 

Det betales for 11 måneder per år hvor juli måned er betalingsfri. Det gis 30% moderasjon for det eldste barnet. Ved flere enn to barn i barnehage gis 50% moderasjon for det eldste og 30% for det mellomste. 

Priser og plasstyper

Fra 01. januar 2021 er prisen satt til 3 230 kroner( 35 530 kroner per år). Betaling for kost kommer i tillegg. Sats for en deltidsplass skal settes lavere enn for en heltidsplass. 

Hva koster det for de ulike barnehageplassene?

Hva koster det for de ulike barnehageplassene?
Oppholdstid per uke Det koster for 1 barn per måned 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2 per måned 50% søskenmoderasjon for barn nummer 3 og flere per måned Pris for mat per måned
5 dager per uke 3230 2261 1615 390
4 dager per uke 3105 2173 1552 375
3 dager per uke 2456 1721 1229 297
2 dager per uke 1974 1328 987 240
1 dag per uke 1490 1043 745 180

Stortinget vedtar hvert år hvor mye en hel barnehageplass maksimalt kan koste. Etter at det er gjort bestemmer kommunen hvilken pris de skal ta for en kommunal barnehageplass. Dette skjer i desember hvert år. Før prisene endres sendes det ut varsel til alle med barnehageplass i Rana. Private barnehager følger som hovedregel kommunale satser.