Begynne på skole

For at ditt barn skal få en best mulig overgang fra barnehage til skole har Rana kommune en egen plan for dette. Her finner du Rana kommunes plan for overgangen fra barnehage til skole.

Dere vil få mer informasjon fra barnehagen og skolen før ditt barn skal starte på skolen, men om du lurer på noe i forbindelse med at ditt barn skal begynne på skolen kan du ta kontakt med barnehagen eller ta kontakt med skolen. 

Planen skal sørge for: 

  • et godt utgangspunkt for tidlig og riktig innsats når barnet begynner på skolen, spesielt med tanke på barn med behov for ekstra støtte og hjelp.
  • at alle barn får en god start på sin skolegang uansett om de er i barnehage, dagmamma eller er hjemme.
  • at skolen får informasjon som skal bidra til å:
    • verdsette de erfaringene barnet har med seg fra barnehagen.
    • skape positive forventninger til barna og foresatte.
    • legge til rette for at alle barn får positive og verdifulle relasjoner i skolen.