Begynne på skole

For at ditt barn skal få en best mulig overgang fra barnehage til skole har Rana kommune en egen plan (PDF, 2 MB) for dette. 

Dere vil få mer informasjon fra barnehagen og skolen før ditt barn skal starte på skolen, men om du lurer på noe i forbindelse med at ditt barn skal begynne på skolen kan du ta kontakt med barnehagen eller skolen. 

Planen skal sørge for: 

  • et godt utgangspunkt for tidlig og riktig innsats når barnet begynner på skolen, spesielt med tanke på barn med behov for ekstra støtte og hjelp.
  • at alle barn får en god start på sin skolegang uansett om de er i barnehage, dagmamma eller er hjemme.
  • at skolen får informasjon som skal bidra til å:
    • verdsette de erfaringene barnet har med seg fra barnehagen.
    • skape positive forventninger til barna og foresatte.
    • legge til rette for at alle barn får positive og verdifulle relasjoner i skolen.