Begynne på skole

For at ditt barn skal få en best mulig overgang fra barnehage til skole har Rana kommune en egen plan for dette. Her finner du Rana kommunes plan for overgangen fra barnehage til skole.

Før barnet ditt begynner på skolen vil du motta informasjon fra både barnehagen og skolen. Hvis du har spørsmål om skolestart, kan du ta kontakt med barnehagen eller skolen direkte. 

Målet med planen er å sikre: 

  • En god start for barnet når det begynner på skolen, spesielt med tanke på barn med behov for ekstra støtte og hjelp.
  • At alle barn får en positiv start på sin skolegang, uavhengig om de har vært i barnehage, hos dagmamma eller vært hjemme.
  • At skolen får informasjon som bidra til å:
    • Verdsette barnets erfaringer fra barnehagen.
    • Skape positive forventninger for både barna og foresatte.
    • Legge til rette for at alle barn kan etablere positive og verdifulle relasjoner på skolen.