Varsel om oppstart av planarbeid plan 3094: Detaljregulering for Myra øst

Planforslaget går ut på å legge til rette for en ny næringstomt med dagligvareforretning. Planen skal også legge til rette for nye utearealer til Revelheia barnehage

Besøksstrategien for verneområdene på Saltfjellet er ute på høring

Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal opprette besøksstrategier for alle verneområdene sine.  Besøksstrategien skal beskrive hvordan vi skal legge til rette for å bruke verneområdene, og hvordan vi skal styre denne bruken.

Smartpark+ blir nå historie og kan ikke fylles opp etter 31.12.2023

Rana kommune har fått beskjed om at tilgangen til å fylle smartpark+ stoppes fra 31.12.23.  Det vil fortsatt være mulig å benytte smartparkene som er i bruk, men de vil kun fungere til man må bytte batteri. Det vil heller ikke være mulighet for å bytte batteri etter 31.12.2023.   

To dager med budsjett og økonomi

Felles budsjettsamling for politikere og administrasjon. 

Her er de som skal styre Rana de neste fire årene

Nytt kommunestyre er konstituert og politiske representanter til råd, utvalg og styrer er valgt - her finner du oversikten.   

Velkommen til den lokale plan- og byggesaksdagen!

Fjorårets plan- og byggesaksdag ble en stor suksess, med mange deltakere fra både kommunen og næringslivet. I år har vi invitert Ranaregionen Næringsforening til å arrangere den sammen med oss, og vi gleder oss til en dag med kompetansepåfyll, inspirasjon og gode samtaler.

Søk tilskudd til inkludering av barn og unge 2024

Nå er muligheten for offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører til å søke tilskudd til inkludering av barn og unge for 2024 lyst ut.   

Koronavaksinasjon begynner 24. oktober

Tirsdag 24. oktober starter Rana kommune høstens koronavaksinering. Vaksineringen skal utføres tirsdager og torsdager i uke 43, 44 og 45, samt på to datoer i november og to datoer desember, i Helsestasjonens lokaler i Midtre gate 4.

Opptatt av hvordan barn og unge har det? Bli med på en viktig og lærerik temakveld!

Hvordan skape et trygt og godt felleskap, lærings- og oppvekstmiljø for barn og ungdom? Hvordan unngå fallgrubene i sosiale medier? Dette er noe av det Lasse Knutsen skal snakke om under temakvelden med Mobbeombudet i Nordland.

Høring - Østbø AS søker om endring av den tillatelsen de har etter forurensningsloven

Østbø AS planlegger å ta imot mer avfall og flere avfallstyper på anlegget i Konvertorveien, og har søkt om endring av den tillatelsen de allerede har.