Valgstyrets signerte valgprotokoller

Her kan du lese valgprotokollene fra kommune- og fylkestingsvalget i Rana kommune.

6700 ranværinger stemte før valgdagen

Antallet som har forhåndsstemt har økt med over 20 prosent, sammnlignet med forrige kommune- og fylketingsvalg. 

Snart tid for å prise dyktige aktører – vi vil ha dine forslag!

Vet du om noen som du mener fortjener en pris for sitt arbeid med økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Som fortjener en utmerkelse for det man har gjort med et bygg eller et uteanlegg? Som bør hedres for sin innsats og prestasjoner innen kultur, ski eller fotball? Noen som fortjener en pris for sin innsats innen miljøvern? La oss i så fall få vite om det!

Mottok beviset på at Rana er best i Nordland på heltidskultur

Ordføreren mottok synlig bevis på at Rana kommune er best i fylket på heltidskultur for helsefagarbeidere.

Høring og offentlig ettersyn av plan 3090 - Detaljregulering for disponering av myrmasser ved Mo i Rana lufthavn, Fagerlia

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 24.08.2023 å sende plan 3090 - detaljregulering for disponering av myrmasser ved Mo i Rana lufthavn, Fagerlia ut på høring og legge det ut til offentlig ettersyn.

Kunngjøring av fastsatt planprogram for plan 3091 – Detaljregulering for Grubåsen

Planprogrammet for plan 3091 – Detaljregulering Grubåsen ble fastsatt av miljø-, plan og ressursutvalget i møte 24.08.2023.    

Har valgt Rana kommune som sin vei til fagbrevet

Lærlinger er  en viktig del av Rana kommunes nye rekrutteringsstrategi. I dag  ble 26 nye lærlinger ønsket velkommen til kommunen. 

Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale - Gruben sentrum

Rana kommune starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med GNU AS i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4.

Moheia bad skal totalrenoveres

23. juni blir siste mulighet for å ta seg et bad i Moheia bad på en god stund. Da starter renoveringen av det 23 år gamle badeanlegget i Rana.  – Går alt som det skal vil det gå 7-8 måneder før vi igjen kan åpen dørene for badegjestene våre, sier Roy Millerjord, leder for Moheia Fritidspark.

Mer føtter og mindre bil: – Nå skal vi gjøre det lettere å droppe bilen

Rana kommune og Polarsirkelen friluftsråd vil gjennom prosjektet «Snarveien» friste folk til å ta i bruk føttene og sykkelen som fremkomstmiddel.