Bli støttekontakt!

Vi har behov for støttekontakter til både unge og – ikke minst – eldre mennesker som har behov for støttekontakt.

Stenger vei og kryss på Selfors

Blir stengt i cirka ni timer kommende mandag. 

Her finner du skoleruta

Fredag 21. juni avslutter vi skoleåret 2023-2024 - torsdag 15. august starter skoleåret 2024-2025. 

Tildelt bevisene på at de er Miljøfyrtårn

Gruben Blikk og Rana Totalservice fikk i dag synlige bevis på at de har oppnådd status som Miljøfyrtårn.

Sommerklippen er i gang

Roboter, sesongarbeidere og kommunens egne ansatte er klar til å ta fatt på klipp og stell av kommunens parker og grøntområder. Enkelte områder vil ikke bli klippet som før, men dét er det en god grunn til!

Potetmangel i Norge: – Vi må fylle på med hermetisk potet

Potetmangelen i Norge fører til at Sentralkjøkkenet må ta i bruk hermetiske poteter for å kunne servere nok potet til sine brukere. 

Varsel om oppstart av planarbeid for ny skytebane for Rana Elgjegerforening

Planforslaget går ut på å legge til rette for en ny skytebane for Rana Elgjegerforening i tilknytning til eksisterende skytebaner enten på Mangholmheia eller Stupforsmoen. 

Innbyggerundersøkelse om lokaldemokrati

Skal intervjue 400 ranværinger om hva slags kontakt lokalpolitikere har med innbyggere. 

Nå kan du låne utescenen i Jernbaneparken

Rana kommune ønsker å skape et levende sentrum med ulike aktiviteter. Vi tilbyr nå utescenen i Jernbaneparken for gratis utleie til både store og små arrangementer.

Boligsosial fagdag - sett av datoen!

Rana kommune inviterer boligaktører til boligsosial fagdag 17. oktober.