Ravn- eller Ramn?

Kartverket har besluttet å gjenåpne ei navnesak fra 1995 som fastsatte skrivemåten Ravn- for stedsnavn i Rana.

Snart starter vårrengjøringen

Her er kjøreplan for vårrengjøringen av veier, gater, gang- og sykkelstier.   

Åpent møte om utviklingen av Rana

Hvordan tenker du Rana kommune skal utvikles i perioden 2024-2036? Det har du mulighet til å mene noe om! 

Anleggsarbeid i deler av Torggata og hele Kaialundveien

Arbeidene vil pågå fra april i år til høsten 2025. Tilriggingen starter etter påske. 

Skal kartlegge vannveier med fargestoff

For å kartlegge vannveier på anleggsområdet, kommer Avinor i dag til å gjennomføre en fargeleggingstest av en liten del av overflatevannet på flyplassen.

Varsel om endring av planavgrensningen til plan 3093: detaljregulering for Høglia

I samsvar med med plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det om endring av planavgrensningen til plan 3093: detaljregulering for Høglia

Høring av Kommuneplan 2024-2036, samfunnsdel med arealstrategier

Utkast av ny Kommuneplan 2024-2036, samfunnsdel med arealstrategier  er nå på høring. Høringsutkastet skal erstatte Kommuneplan 2017-2027, samfunnsdel med arealstrategier og er på høring til 2.  mai 2024. Planen skal sluttbehandles i formannskap og kommunestyre i juni 2024.

Nå kan du fortelle oss hva du mener om forslag til Kommunedelplan for byutvikling 2024-2034

Kommunedelplan for byutvikling 2024-2034 er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Dette betyr at du kan fortelle oss hva du mener om planforslaget. Frist for å fortelle oss hva du mener er 30. april 2024. 

Høring og offentlig ettersyn av plan 8078: Detaljregulering for Strandaveien 6 og 8

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 14.03.2024 å sende plan 8078 - detaljregulering for Strandaveien 6 og 8 ut på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.

To legesenter flytter inn i nytt lokale

Tirsdag 2. april flytter Torget og Nermo legesenter inn i nye lokaler i Ole Tobias Olsens gate 2.