Mamma mia, dette blir en flott konsert!

Elevene i Rana kulturskole spiller ABBA.

17. mai nærmer seg - husk påmelding til folketoget

Ruten for folketoget er klar - meld deg på innen 8. mai. 

Nå blir forbudt å parkere i hele denne gata - hele døgnet

Hittil har det ikke vært lov å parkere i deler av Nedre Idrettsvei, deler av døgnet. Det er blir det snart slutt på. 

Skuterløypene Umbukta - Riksgrensen og Østerdalen - Tverrtjønna har utvidet åpningstid til og med 25. april 2024

Motorferdselsutvalget har vedtatt at åpningstiden til løype 1. Umbukta - Riksgrensen og løype 2. Østerdalen - Tverrtjønna skal forlenges til og med 25. april 2024. Opprinnelig var det bestemt at løypene skulle stenges 15. april 2024. 

Ny forskrift om tildeling av kommunal bolig

Formålet er å legge til rette for at personer som faller inn under nærmere bestemte målgrupper kan få leie egnet kommunal bolig, samt bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunal bolig. 

Tilbud om barnehageplass i Rana kommune fra høsten 2024

1.runde med tilbud om barnehageplass sendes ut tirsdag 16.04.2024.  Svarfrist 30.04.2024. Dere svarer på tilbudet ved å logge inn i foresattportalen .   

Meld inn ditt 17. mai-arrangement til oss

Vil du ha med ditt 17. mai-arrangement i felles-annonsen, må du melde fra til oss innen 24. april. 

Anleggsarbeid på Selfors

Rana kommune skal grave opp og skifte vann- og avløpsledninger i Engveien, Ormenggata og Soleiebakken. 

Ørjan Valla hovedtaler 17. mai i Rana

Årets 17. mai-arrangement i stor grad som i fjor, med lokale arrangementer på formiddagen og folketog med russ, og med Ørjan Valla som hovedtaler fra balkongen på Mo samfunnshus.

Kommunens forskrift om skuddpremie er opphevet

Hvis du har liggende rødrev, mink eller mårhund som er skutt før 1. mars 2024, har du frist til 30. april 2024 til å få utbetalt skuddpremie. I teksten nedenfor har vi forklart hva du må gjøre for å få skuddpremien utbetalt.