​​Skolene i Rana

I Rana kommune er det både kommunale og private skoler. Kommunale: syv barneskoler, to barne- og ungdomsskoler og en ungdomsskole med to avdelinger. Private: to Montessoriskoler med barnetrinn

Samlet informasjon om kommunes beredskap inkludert utdeling av jodtabletter ved en atomulykke.

 

 

Kart