​​Skolene i Rana

I Rana kommune er det både kommunale og private skoler. Kommunale: syv barneskoler, to kombinerte skoler og en ungdomsskole med to avdelinger. Private: to Montessoriskoler med barnetrinn

 

Kart