Skole og SFO

Fra 01.juni hentes foresattes e-post og telefonnummer inn i skole og barnehagesystemet dirkete fra Kontakt og reservasjonsregisteret