Skole og SFO

Gratis kjernetid på SFO for elever på 1. trinn innføres fra skolestart 2022

  • Gratis kjernetid i Rana kommune avholdes etter skoletid alle dager.
  • For 1. klassingene blir det to plasstyper å velge mellom: 
    • Hel plass = hele dagen. Plassen vil ha en kostnad på kroner 1340,- per måned.
    • Gratis plass som gjelder fra skolestart.
  • Søknadsfrist: 01.juni. Søknader etter frist avhenger av ledige plasser på SFO.
  • De som allerede har søkt plass må søke på nytt.  Søk SFO for 1. klasse