Skole og SFO

Forhåndsvarsel om endrede satser på SFO fra 01.januar

Med forbehold om Kommunestyrets vedtak om generell prisøkning på 4,3%, vil prisene for SFO i Rana kommune øke tilsvarende fra 01. januar 2024.

Forhåndsvarsel om de nye satsene er sendt til foresatte med barn i SFO. Eventuelle nye satser publiseres etter at de er vedtatt. 

Skoleruta for 2024- 2025

Skoleruta for skoleåret 2024 - 2025 er vedtatt i kommunestyret i Rana. 

Skoleruta for 2024-2025 kan du laste ned her. (PDF, 142 kB)