Selfors barneskole

Selfors barneskole ligger på Selfors og er en 1-7 skole. Skolen ble renovert i 2012, og fremstår som en ny og moderne skole.

Felles for barneskolene

Selfors barneskole