Skonseng barneskole

Skonseng barneskole ligger omtrent 14 kilometer fra Mo i Rana sentrum. Siden skolekretsen er stor i utstrekning tar mange elever buss til skolen. 

Skolen er en 1.-7. skole og arbeider målrettet for å skape et læringsmiljø der elevene trives, og er i læring og utvikling. Skolen har SFO-tilbud på skoledager.