Gruben barneskole

Skolen er lokalisert 4. km øst for sentrum av Mo i Rana og er en 1.-7. skole med SFO tilbud. 

Gruben barneskole ble først tatt i bruk i 1955 og har vært utvidet i flere omganger. Nytt skolebygg er planlagt klar til innflytting i løpet av skoleåret 2021-2022.

Gruben skolekrets omfatter følgende områder: Gruben Nedre, Revelheia, Vestvikheia, Svalbardgata, Øvre Gruben, Steinbekkhaugen, Steinbakken, Englia, Hammeren, Brennåsen, Rauvatn, Villen og Umbukta.

I tillegg til romslige uteområder rundt skolen, blant annet kunstgressbane og ballbinge, er det kort vei til Klokkerhagen elvepark som brukes aktivt i undervisningen.

Felles for barneskolene

Gruben barneskole