Gruben barneskole

Skolen er lokalisert 4 km øst for sentrum av Mo i Rana og er en 1.-7. skole med SFO tilbud. 

Gruben barneskole ble først tatt i bruk i 1955 og har vært utvidet i flere omganger. Elevene ved Gruben barneskole flyttet inn i nytt og moderne skolebygg i november 2021.

Gruben skolekrets omfatter følgende områder: Gruben Nedre, Revelheia, Vestvikheia, Svalbardgata, Øvre Gruben, Steinbekkhaugen, Steinbakken, Englia, Hammeren, Brennåsen, Rauvatn, Villen og Umbukta.

I tillegg til romslige uteområder rundt skolen, blant annet kunstgressbane og ballbinge, er det kort vei til Klokkerhagen elvepark som brukes aktivt i undervisningen.