Rana ungdomsskole

Rana ungdomsskole er blant Norges største ungdomsskoler med omtrent 800 elever fordelt på to bygg. 8.trinn er tilhørende avdeling Mo, mens 9. og 10.trinn er tilhørende avdeling Moheia. Skolens plassering gir nærhet til lokasjoner som Rana bibliotek, Nordland Teater, Klokkerhagen, Mofjellet, Nordlandsparken og Ranahallen

Felles for ungdomsskolene

Rana ungdomsskole

 

Her finner du oss: