Lyngheim barneskole

Lyngheim barneskole er en flerkulturell barneskole som ble åpnet i januar 1974. Skolen var gjennom en omfattende renovasjon i perioden 2000-2002.

Skolen ligger på en høyde utenfor sentrum av Mo- Lyngheimplatået, og er skjermet for gjennomgangstrafikk.