Er familien i en vanskelig situasjon?

Er familien i en vanskelig situasjon har kommunen mange aktører som kan kontaktes

Dersom familien trenger hjelp til bolig og økonomi kan disse tjenestene benyttes Bolig og økonomi

Redusert foreldrebetaling i SFO

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Dersom familien sliter med samlivsproblemer er familierådgivingen mulig å kontakte. Dette er også riktig kontor å kontakte dersom en trenger megling ved samlivsbrudd.

Familievernkontoret Mo i Rana

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har helsesykepleiere som følger opp alle barn i vår kommune fra nyfødt til de går ut av skolen. Om du ønsker kan du ta kontakt med den aktuelle helsesykepleier ut fra alder.

Helsestasjon 0-5 år Skolehelsetjeneste

Om barnet /ungdommen trenger samtale eller foreldre er i behov av veiledning knyttet til foreldrerollen er det mulig å få kontakt med familietjenesten. En vil da også ha mulighet til samtaler med kommunepsykologen.

Familietjenesten

Dersom du er bekymret for et barns omsorgssituasjon eller selv er forelder og trenger bistand med dine barn, kan barnevernet kontaktes. Barn kan også selv kontakte barnevernet.

Barneverntjenesten