Helsestasjonstjeneste

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste og gir et gratis helsetilbud til alle barn
i alderen 0-5 år og deres familier. Konsultasjonene foregår både individuelt og i grupper, og gjennomføres av helsesykepleier, helsestasjonslege eller fysioterapeut.

Alle barn i Norge har rett til nødvendig helsehjelp, noe foresatte er pliktig å legge til rette for og sørge for at barnet får.

Tjenesten tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. 

 Kontakter i helsestasjonen.pdf (PDF, 299 kB)