Søke redusert pris på SFO-plassen

Har du SFO-plass for ditt(dine) barn og samtidig en skattbar inntekt under en gitt grense kan du ha krav på redusert pris på SFO plassen. 

Husholdningen skal ikke betale mer per år enn seks prosent av skattbar inntekt. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets sider. Med husholdningen menes en bolig der barnet bor sammen med en eller begge foreldrene eller sammen med en av foreldrene og ny samboer.

Inntektsgrensen vil endre seg i takt med endringer i SFO prisene. Har du fått innvilget lavere pris og prisene endrer seg i løpet av skoleåret vil vedtaket gjelde til det utgår. (vanligvis ved skoleårets slutt) . Fra januar 2023 vil beløpsgrensen ligge på 545 600 kroner. 

Søk lavere pris på SFO-plassen