Søke redusert foreldrebetaling i SFO i Rana kommune

Har du SFO plass for ditt(dine) barn og samtidig har inntekt under en gitt grense kan du ha krav på redusert pris på SFO plassen. 

Husholdningen skal ikke betale mer per år enn seks prosent av skattbar inntekt. 

Inntektsgrensen vil endre seg i takt med endringer i SFO prisene. Har du fått innvilget redusert betaling og prisene endrer seg i løpet av skoleåret vil vedtaket gjelde til det utgår. (vanligvis ved skoleårets slutt) 

Søk redusert foreldrebetaling i SFO