Varsel om oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av planprogram for plan 5020: Detaljregulering for Røssvollneset næringspark

Planforslaget går ut på å legge til rette for at det skal etableres en ny næringspark på Røssvollneset. 

Kunngjøring av vedtatt plan 6023: Detaljregulering for dagbrudd Steinsundtjern og motorsportanlegg ACR, Storforshei

Kommunestyret har i møte 07.11.2023 (94/2023) vedtatt reguleringsplan 6023: Detaljregulering for dagbrudd Steinsundtjern og motorsportanlegg ACR, Storforshei.

Budsjetterer for «dans med demografien»

Forslaget til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 for Rana kommune legger til rette for fortsatt å levere gode tjenester til innbyggerne. Men rådmann Robert Pettersen varsler at det må endringer til for å sikre bærekraftig økonomisk utvikling.

Presenterer forslag til budsjett og økonomiplan

Rådmannens forslag legges frem både for kommunestyret og i åpent møte på rådhuset. 

Vil du jobbe med mennesker? Bli støttekontakt!

Ulike mennesker trenger støttekontakt av forskjellige grunner - derfor trenger vi flere og ulike støttekontakter! 

Kommunen tildelt byggeskikkpris for to bygg

- Begge prosjektene er helt i tråd med statuttene for byggeskikkprisen, og utmerker seg på mange måter. 

Gikk du glipp av årets lokale plan- og byggesaksdag?

Hadde du ikke anledning til å delta på årets lokale plan- og byggesaksdag? Eller var du der, og har lyst til å repetere noe av det som var tema for dagen? 

Varsel om oppstart av planarbeid for Saltfjellveien 2 og 6.

Planforslaget går ut på å legge til rette for etablering av lagerbygninger med enhetslager for salg og utleie til næringsliv og private. 

Slik blir du bedre forberedt på krise

Tema for årets utgave av Egenberedskapsuka er ØVE. Vi oppfordrer alle innbyggere til å øve og ta nødvendige grep for å styrke egenberedskapen.

Skal feire nye statsborgere

Inviterer til høytidelig feiring av nye statsborgere i Nordland, på rådhuset.