Skal kartlegge ditt behov for digital hjelp

Digitale løsninger har i stor grad erstattet papirskjema, telefon og andre hjelpemidler. Nå skal Rana kommune kartlegge behovet for et digitalt veiledningstilbud til sine innbyggere. 

Høring - lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig i Rana kommune

Rana kommune ønsker å høre dine synspunkter på forslaget til endring av lokal forskrift om tildeling av kommunale boliger.

Inviterer til åpent møte om framtidige helse- og omsorgstjenester

Innspillsmøte om hvordan vi kan utvikle arealet som Rana kommune disponerer ved og i nærheten av Ytteren sykehjem. 

Reguleringsplan 3090: Detaljregulering for disponering av myrmasser ved Mo i Rana lufthavn, Fagerlia, har blitt vedtatt

Kommunestyret har i møte 18.12.2023 (sak 117/2023) vedtatt reguleringsplan 3090: detaljregulering for disponering av myrmasser ved Mo i Rana lufthavn, Fagerlia.

Ønsker du hjelp til å laste ned og ta i bruk Easypark-appen på din telefon?

Mandag 15. januar 2024 vil parkeringskontoret være tilgjengelig på innbyggertorget i bibliotekets lokaler, mellom klokka 10.00 og 13.00

To nye vaksinedager på nyåret

Setter opp to dager for vaksinering i januar. Dette blir de siste datoene for vaksineringstilbud generelt. 

Trygge og fremkommelige veier for ranværingene

Vi ønsker at alle skal komme seg trygt frem på veiene i Rana, enten du kjører bil, buss, sykler eller går. Nå i vintermånedene kan det være ekstra utfordrende å holde veiene trygge og fremkommelige, og for å få dette til trenger vi din hjelp.

Advarer mot stor snøskredfare til helgen

Har sendt ut forvarsel om snøskredfare faregrad 4.  

Høring Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 Rana Byggdrift KF

Styret i Rana Byggdrift KF vedtok i møte 30.november 2023 å legge styrets innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 på høring.

Høring Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

Formannskapet vedtok i møte 28. november 2023 å legge ut formannskapets innstilling til Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024 - 2027 på høring.