Rus og psykisk helse

Psykisk helse- og rustjeneste skal bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv. Tjenesten gir ulike hjelpetilbud til deg over 18 år i form av individuell oppfølging og gruppetilbud.

Vår tjeneste har høy faglig kompetanse. Tilbudet er gratis og frivillig. Oppfølging avsluttes når du selv ønsker det, eller når vi i samarbeid har vurdert at behovet ikke lenger er tilstede.

Alle søknader behandles ved tildelingskontoret. Du kan kontakte oss via brev, mail, telefon, eller ved personlig oppmøte.

Besøksadresse: Mellomvika 5, postboks 173, 8622 Mo i Rana
Felles epost: tildelingskontoret@rana.kommune.no
Telefon : 75 14 66 80
Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00

 

Søk psykisk helse og rustjeneste

Kart