Rus og psykisk helse

Psykisk helse- og rustjeneste skal bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv. Tjenesten gir ulike hjelpetilbud til deg over 18 år i form av individuell oppfølging og gruppetilbud.

Vår tjeneste har høy faglig kompetanse. Tilbudet er gratis og frivillig. Oppfølging avsluttes når du selv ønsker det, eller når vi i samarbeid har vurdert at behovet ikke lenger er tilstede.

Søknadsskjema for rus og psykisk helse

Alle søknader behandles ved tildelingskontoret. Du kan kontakte oss via brev, mail, telefon, eller ved personlig oppmøte.

Besøksadresse: Mellomvika 5, postboks 173, 8622 Mo i Rana
Felles epost: tildelingskontoret@rana.kommune.no
Telefon : 75 14 66 80
Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00

Kart