Bostøtte

Bostøtte er for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Søknadsfristen er den 25. i måneden. Svar og utbetaling er den 20. i måneden etter.

Trenger du hjelp eller veiledning? 

 Du kan avtale tid med saksbehandler her

Legg til i kalender