Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er helse- og omsorgsavdelingens forvaltningskontor og kommunens koordinerende enhet.

Tildelingskontorets hovedoppgave er å svare på spørsmål, gi veiledning og behandle søknader om helse- og omsorgstjenester.

Søke helse- og omsorgstjenester

 

Besøksadresse: Mellomvika 5, 8622 Mo i Rana
Postsadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana
Felles epost: tildkont@rana.kommune.no
Telefon : 75 14 66 80
Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00

Kart