Oppfølging psykisk helse

Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer over 18 år som har psykiske helseutfordringer. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Tilbudet kan for eksempel være

  • personlig oppfølging og samtaler
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • støtte til bedring og mestring
  • samarbeid med fastlege og andre hjelpesystemer

Praktisk oppfølging

Personer med psykiske helseutfordringer kan få veiledning, opplæring og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål som for eksempel:

  • veiledning om matinnkjøp
  • veiledning om kosthold og personlig hygiene
  • veiledning i vask av klær og rengjøring av hjemmet
  • samarbeid og kontakt med andre hjelpesystemer
  • råd og veiledning om enkel hverdagsøkonomi
Tjenesten kan gis hjemme og gjøres i et samarbeid med deg. Hjelpen er tilgjengelig på dagtid. Omfanget avhenger av ditt behov.
Våre saksbehandlere og terapeuter kan bistå med å etablere kontakt med øvrige hjelpesystemer. 

 

Trenger du akutt hjelp?

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten.

Tlf legevakt: 116 117, eller 75 12 68 40.

Ved livstruende tilstander, ring 113.