Oppfølging rustjenester for voksne

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester gir hjelp og støtte til personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus eller avhengighet. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre. 

Tilbudet kan for eksempel være

  • personlig oppfølging og samtaler
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • støtte til bedring og mestring
  • samarbeid med fastlege og andre hjelpesystemer

Praktisk bistand 

Personer med utfordringer innen rus og psykiske lidelser som bor hjemme kan få veiledning, opplæring og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål, som for eksempel:

  • veiledning om matinnkjøp
  • veiledning om kosthold og personlig hygiene
  • veiledning i vask av klær og rengjøring av hjemmet
  • samarbeid og kontakt med andre hjelpesystemer
  • råd og veiledning om enkel hverdagsøkonomi
Tjenesten kan gis hjemme og gjøres i ett samarbeid med deg. Hjelpen er tilgjengelig på dagtid. Omfanget avhenger av ditt behov.
Våre saksbehandlere og terapeuter kan bistå med å etablere kontakt med øvrige hjelpesystemer.