Feiing og tilsyn i fritidsboliger

Tidligere var det bare helårsboliger som måtte ha offentlig feiing og tilsyn med fyringsanlegg. I 2016 kom det krav om at alle fyringsanlegg for oppvarming må ha feiing og tilsyn.

Den største og viktigste gruppen her er fritidsboliger.

Brannstatistikk fra 2001 - 2006 viser at tre ganger så mange branner i fritidsboliger har årsak knyttet til fyringsanlegg, sammenlignet med helårsboliger. Dette er noe av grunnen til at andre bygg enn helårsboliger nå er omfattet av kravet om offentlig feiing og tilsyn med fyringsanlegg.