Priser og gebyrer

Gebyr for feiing og tilsyn er ikke en fast årlig avgift, men påløper for hver enkelt aktivitet.

 • Feiing faktureres pr. røykløp.
 • Tilsyn faktureres pr. boenhet / enhet og pr. fyringsanlegg i andre bygg enn bolig.
 • Det faktureres pr. oppmøte, også der det ikke er lagt til rette slik at feiing eller tilsyn kan gjennomføres.

Fra og med den 01.01.2022 gjelder følgende satser:

Feiing

 • Helårsbolig, inntil 2 etg: kr 524,- (kr 655,- med mva.)
 • Blokkbebyggelse: kr 782,- (kr 977,50 med mva.)
 • Fritidsbolig: kr 886,- (kr 1 107,50 med mva.)
 • Foretningsbygg og institusjoner: kr 2 461,- (kr 3 076,25 med mva.)

Tilsyn med fyringsanlegg

 • Helårsbolig, småhus: kr 610,- (kr 762,50 med mva.)
 • Blokk: kr 373,- (kr 466,25 med mva.)
 • Fritidsbolig: kr 844,- (kr 1 055,- med mva.)
 • Forretningsbygg og institusjoner: 1 940,- (kr 2425,- med mva.)

Serviceoppdrag

 • Pr. påbegynt time: kr 813,- (kr 1 016,25 med mva.)

Gebyr for feiing og tilsyn er forankret i Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Rana kommune, Nordland.

Du kan se dine fakturaer fra Rana kommune her:

Fakturaer fra Rana kommune