Gebyrsatser for feiing og tilsyn

Gebyr for feiing og tilsyn er ikke en fast årlig avgift, men påløper etter hver enkelt aktivitet.

 • Feiing faktureres pr. røykløp.
 • Tilsyn faktureres pr. boenhet i boliger og pr. fyringsanlegg i andre bygg enn bolig.
 • Det faktureres pr. oppmøte, også dersom det ikke er lagt til rette slik at feiing eller tilsyn kan gjennomføres.

Fra og med den 01.01.2024 gjelder følgende satser:

Feiing

 • Helårsbolig, inntil 2 etg: kr 656,- 
 • Blokkbebyggelse: kr 1 003,- 
 • Fritidsbolig: kr 1 066,- 
 • Forretningsbygg og institusjoner: kr 2 843,- 

Tilsyn med fyringsanlegg

 • Helårsbolig, småhus: kr 775,- 
 • Blokk: kr 533,-
 • Fritidsbolig: kr 1066,- 
 • Forretningsbygg og institusjoner: 2 843,- 

Serviceoppdrag

 • Pr. påbegynt time: kr 1 017,- 

Gebyr for feiing og tilsyn er forankret i Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Rana kommune, Nordland.

Du kan se dine fakturaer fra Rana kommune her: Fakturaer fra Rana kommune