Priser og gebyrer

Fra og med 2021 beregnes gebyr for feiing og tilsyn for hvert enkelt oppdrag og ikke lenger som en fast årlig avgift.

 • Feiing faktureres pr. røykløp.
 • Tilsyn faktureres pr. boenhet / enhet og pr. fyringsanlegg i andre bygg enn bolig.

Feiing

 • Helårsbolig, inntil 2 etg: kr 477,-
 • Blokkbebyggelse: kr 792,-
 • Fritidsbolig: kr 1 179,-
 • Foretningsbygg og institusjoner: kr 2 711,-

Tilsyn med fyringsanlegg

 • Helårsbolig, småhus: kr 614,-
 • Blokk: kr 398,-
 • Fritidsbolig: kr 1 154,-
 • Forretningsbygg og institusjoner: 1 989,-

Serviceoppdrag

 • Pr. påbegynt time: kr 771,-

Oppgitte beløp er uten mva.

Gebyr for feiing og tilsyn er forankret i Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Rana kommune, Nordland.