Medisin i skoletiden eller i barnehagen

Hvis ditt barn har behov for medisin gjennom skoledagen eller barnehagedagen må dere ta kontakt med skolen  eller barnehagen for å lage en avtale. 

Rana kommune bruker sentralt gitte rutiner og skjema.

Er det behov for opplæring for ansatte i skolen må det avtales med helsesøster eller sykehus.