Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og en videreføring av tilbudet og oppfølgingen ved helsestasjonen, og gir et gratis helsetilbud til alle skoleelever og deres familier. Skolehelsetjenesten overtar ansvaret og oppfølging fra juni det året barnet skal begynne på skolen.

 

 

Tilstedeværelse/kontortid

Hvordan komme i kontakt med oss

Informasjon om skolehelsetjenesten i:

​Se link under for informasjon om hvilke kontakter som utføres på de ulike trinn i skolehelsetjenesten: 

Kontakter i skolehelsetjenesten 1 - 7.trinn.pdf (PDF, 298 kB)

Kontakter i skolehelsetjenesten 8. - 10.trinn.pdf (PDF, 291 kB)

Barnet i familien

Flytting

Taushetsplikt