Barnevern

Barn og unge har rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Du kan lese mer på Statsforvalterens sider. 

Du kan også melde fra direkte her.

Husk! Haster det, så kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111. Det er trygt å ringe dit og det er gratis. De har åpent hele døgnet, alltid. Lenke til alarmtelefonen.