Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til barnevernet og for akutte henvendelser

Rana Barneverntjeneste

  • Åpningstid 08:00 - 15:00, Telefontid 0800-10.30 og 13.00-15.00
  • Besøksadresse: Midtre gate 4
  • Postadresse : Postboks 173, 8601 Mo i Rana 
  • Telefon: 75 14 66 00
  • Dagvakt, bemannet 0830-1545 tlf 95 25 43 03
  • Barnevernleder: Mona Helen Wangberg Simonsen
  • Elektronisk post kan sendes til org.nr. 983 938 132

Akutte henvendelser utenom arbeidstid

Telefon 906 51 577. Åpningstid mellom klokken 1545 og 0800

Barnevernsvakta etter stenge tid er en krise telefon knyttet til akutte oppståtte kriser eller situasjoner hvor man er veldig bekymret for et barn liv og helse. Henvendelser som ikke vurderes som fare for liv og helse for barnet vil bli henvist til dagvakta.

Om du ønsker kan du sende en skriftlig melding til barnevernet. Dette gjør du ved å bruke lenken her Bekymringsmelding 

Alarmtelefonen for barn og ungdom

Telefon: 116111
Nettside: www.116111.no