Bli støttekontakt

Støttekontakter jobber med å hjelpe andre personer ved å tilbringe tid sammen med dem.

  • Åpningstid 08:00 - 15:00, Telefontid 0800-10.30 og 13.00-15.0

En støttekontakt for barneverntjenesten hjelper barn som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid.