Båsmo barnehage

Båsmo barnehage ligger på Båsmoen, ca. 7 km vest for Mo sentrum.
Beliggenheten på Båsmo er flott, med friarealet "Skoleskogen " mellom barnehagen og skola, og fotballøkka "Haga" rett ved siden av.
Vi går ofte på tur til Skillevollen, Munklia, Stenneset og i fjæra.
Vi har nå 78 hele plasser fordelt på to avdelinger, en avdeling for barn i alder 0-3 og en for barn 3-6 år.
 

Båsmo barnehage

Felles for kommunale barnehager