Langnes barnehage

Barnehagen ligger i Langneset i et boligområdet omgitt av skog og mark.
Barnehagen ligger vis a vis Nasjonalbiblioteket.
På den ene siden av barnehagen - ligger veien til by og ferdsel. På den andre siden til skog og fjell.

Barnehagens lokaler er lys, med lyddempet akustikk. Vårt uteområde er allsidig, med lekeapparater på framsiden og egen skog med grillkøte på baksiden. Barnehagen har ca 100 barn fordelt på 5 avdelinger.

Felles for kommunale barnehager