Revelheia barnehage

Barnehagen er ca 3 km fra sentrum i bydelen Gruben. Vi har eget skogsområde til disposisjon.

Barnehagen er organisert med to avdelinger.
På avd: Regnbuen er det 44 barn i alderen 3-6 år.  
På avd: Solstrålen er det 22 barn i alderen 0-3 år. 
Barna er store deler av dagen inndelt i aldershomogene grupper.

Hovedsatsningen til barnehagen har de siste årene vært anerkjennende væremåte, prosjekterende arbeidsmåte og fysisk miljø.

 
 

Felles for kommunale barnehager